Studium Parafialnej Aktywności (II edycja)

17.02.2023 - 08.06.2024 Tarnów

Zapraszamy na kolejną edycję Studium Parafialnej Aktywności! 

Jego misją jest formowanie świeckich współpracowników duszpasterzy, którzy pomogą przekształcać parafię we wspólnotę nieustannie ewangelizowaną i ewangelizującą, czyli wspólnotę uczniów-misjonarzy Chrystusa.

Warunkiem dołączenia do Studium jest pisemne skierowania od Księdza Proboszcza, które można pobrać TUTAJ. Podpisane i opieczętowane skierowanie należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Oprócz tego prosimy o kliknięcie na pole "ZAPISZ SIĘ" i wypełnienie kwestionariusza.

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 600zł / semestr

 

TERMINY I TEMATYKA ZAJĘĆ:

SEMESTR I

WSPÓLNOTA - czyli jak budować relację z Jezusem i Kościołem

 • kerygmat i jego znaczenie w przekazie wiary
 • powołanie i misja świeckich w Kościele
 • istota i przestrzenie posługi w parafii
 • parafia wspólnotą wspólnot
 • modlitwa w Duchu Świętym

Terminy zjazdów: 17-19.02.2023 - KURS „NOWE ŻYCIE” (początek od kolacji, zakończenie po obiedzie), 11.03, 25.03, 15.04 (z duszpasterzami), 13.05, 17.06.

 

SEMESTR II

FORMACJA - czyli jak pogłębiać relację z Jezusem i Kościołem oraz przygotowywać się do ewangelizacji

 • apologia wiary
 • Pismo Święte – zagadnienia ogólne
 • Pismo Święte – zagadnienia szczegółowe
 • sakramenty Kościoła
 • przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w parafii

Terminy zjazdów: 9.09, 29.09-1.10 - Kurs „EMAUS” (początek od kolacji, zakończenie po obiedzie), 21.10, 18.11, 9.12 (z duszpasterzami), 13.01.2024.

 

SEMESTR III

EWANGELIZACJA, czyli jak wprowadzać w relację z Jezusem i Kościołem

 • ewangelizacja od osoby do osoby
 • głoszenie świadectwa
 • jak mówić swobodnie
 • towarzyszenie osobom w sytuacjach trudnych

Terminy zjazdów: 10.02, 9.03 (z duszpasterzami), 13.04, 2-5.05 - Kurs „JAN” (początek od kolacji, zakończenie po obiedzie), 8.06.

 

Sobotnie zjazdy będą odbywały się w WSD w Tarnowie, zaś rekolekcje w CFR „ARKA” w Gródku nad Dunajcem.

 

Zgłoszenia z 14 parafii

29

Najbliższe wydarzenia

Kurs filmowania i fotografowania podczas liturgii

18.02.2023
WSD w Tarnowie
3

Wielkopostne Dni Skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

25.02 - 18.03.2023
Tarnów, Nowy Sącz

Zgłoszenia z 2 parafii

2